Organizacja non-profit

Zysk z prowadzonej działalności
w całości przeznaczamy na realizację celów statutowych.

Organizacja dla społeczności akademickiej

Prowadzimy działania na rzecz wspólnoty akademickiej oraz wspieramy projekty organizacji studenckich oraz uczelni.

Animator kultury

Wzbogacamy życie kulturalne, propagujemy artystyczne idee w społeczeństwie oraz współpracujemy z podmiotami i artystami w celu budowania szerokiej oferty kulturalnej regionu.

Lokalny przedsiębiorca

Prowadząc działalność gospodarczą korzystamy z usług lokalnych firm oraz zatrudniamy mieszkańców Krakowa.

NASZA HISTORIA

Fundacja Politechniki Krakowskiej

Fundacja Politechniki Krakowskiej została powołana  aktem notarialnym 28 grudnia 1991 roku przez ówczesnego Rektora Politechniki Krakowskiej prof.  dr hab. Józefa Nizioła. Dzięki inicjatywie środowiska Politechniki Krakowskiej, w szczególności braci studenckiej i władz uczelni Fundacja jest jedną z pierwszych fundacji powołanych przez uczelnie publiczne, która nadal prowadzi działal

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Partnerzy

Kontakt

Ul. Skarżyńskiego 1
31-866 Kraków

Napisz do nas