Organizacja non-profit

Zysk z prowadzonej działalności
w całości przeznaczamy na realizację celów statutowych.

Organizacja dla społeczności akademickiej

Prowadzimy działania na rzecz wspólnoty akademickiej oraz wspieramy projekty organizacji studenckich oraz uczelni.

Animator kultury

Wzbogacamy życie kulturalne, propagujemy artystyczne idee w społeczeństwie oraz współpracujemy z podmiotami i artystami w celu budowania szerokiej oferty kulturalnej regionu.

Lokalny przedsiębiorca

Prowadząc działalność gospodarczą korzystamy z usług lokalnych firm oraz zatrudniamy mieszkańców Krakowa.

NASZA HISTORIA

Fundacja Politechniki Krakowskiej

Fundacja Politechniki Krakowskiej została powołana  aktem notarialnym 28 grudnia 1991 roku przez ówczesnego Rektora Politechniki Krakowskiej prof.  dr hab. Józefa Nizioła. Dzięki inicjatywie środowiska Politechniki Krakowskiej, w szczególności braci studenckiej i władz uczelni Fundacja jest jedną z pierwszych fundacji powołanych przez uczelnie publiczne, która nadal prowadzi działal

Obszary działalności

„Studencki Inkubator Kultury szansą na kulturalny rozwój studentów”
Nasza Fundacja pozyskała środki na realizację projektu pt.  Studencki Inkubator Kultury szansą na kulturalny rozwój studentów”, który ma za zadanie stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju i wzrostu lokalnej działalności kulturalnej.
Możliwe to będzie dzięki kompleksowemu przygotowaniu m.in. 70 młodych ludzi do aktywnego działania w obszarze kultury i sztuki – studenckich animatorów kultury. Dzięki temu wzrośnie zaangażowanie młodych ludzi w aktywność kulturalną miasta Kraków. Przeszkoleni studenci staną się lokalnymi animatorami kultury, a z tej grupy
zostanie wybrane osoby do trzech 7-osobowych zespołów, które zrealizują 3 wydarzenia dla lokalnej społeczności.
Projekt będzie realizowany  od 1.07.2023 do 30.11.2025

Współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Dofinansowanie: 217 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 346 600,00 zł

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Partnerzy

Kontakt

ul. Skarżyńskiego 1
31-866 Kraków

Napisz do nas