Akademia Koszykówki PK

Projekt „Akademia Koszykówki PK” to  6 miesięczny program  zajęć z koszykówki dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i okolicznych miejscowości. Ma on na celu zaktywizowanie młodych ludzi i zachęcenie do aktywności fizycznej po okresie pandemii. Z badania „Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19” przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, wynika, że po pierwszym roku pandemii znacząco wzrosła liczba dzieci z nadwagą i otyłością. Poprzez nasz projekt przeciwdziałamy negatywnym skutkom zdalnego kształcenia i wynikających z tego ograniczeń w realizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.