Budżet studencki

Przedłużamy zapisy! Zgłoś swój projekt do 10 marca 2023.

Głosowanie na najlepszy projekt będzie dostępne po 28 lutym 2023.

Lista zgłoszonych projektów będzie ogłoszona po 28 lutym 2023.

FAQ

Co to jest budżet studencki i jaka jest jego idea?

Budżet studencki jest dedykowany przede wszystkim studentom, by to oni mogli zagospodarować pieniądze.

Kto może zgłaszać projekty?

Każdy student i doktorant Politechniki Krakowskiej może złożyć propozycję projektu, na który będą mogli głosować odpowiednio wszyscy pracownicy i wszyscy studenci PK. Projekty, które zyskają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu PK

Jakie projekty mogą być zgłaszane do Budżetu Studenckiego?

Mogą być zgłaszane projekty różnego rodzaju, ważne aby miały charakter ogólnouczelniany i mogły z niego skorzystać szerokie grono studentów i doktorantów PK. Mogą to być zarówno propozycje warsztatów, czy szkoleń, jak i zakup jakiegoś sprzętu, a nawet propozycja jakiegoś eventu artystycznego czy pokazu talentów.

Przykładowe projekty:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, turniejów, spotkań, gier, quizów,
 • organizacja występu artystycznego, pokazu artystycznego, integracji, pokazu filmowego,
 • realizacja usług doradczych i konsultacji,
 • tworzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych,
 • zakup małej infrastruktury i sprzętu

Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć prac remontowych i budowlanych.

Jakie kryteria muszą spełniać projekty?

 • być zgodne z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi PK i Fundacji PK;
 • uwzględniać stosowne uwarunkowania techniczne i być technicznie wykonalne;
 • w przypadku projektów przewidujących zakup małej infrastruktury muszą być zlokalizowane na terenie nieruchomości pozostających we władaniu PK;
 • być możliwe do zrealizowania do końca następnego roku od momentu rozstrzygnięcia danej edycji Budżetu Studenckiego;
 • mieścić się w budżecie określonym przez Zespół ds. Budżetu Studenckiego;
 • spełniać kryterium gospodarności, rzetelności i celowości w zakresie wykorzystania potencjalnych środków;
 • nie mogą dotyczyć przeprowadzenia prac remontowych i budowlanych

Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć prac remontowych i budowlanych.

Jaka jest wielkość środków w ramach Budżetu Studenckiego?

W ramach Budżetu Studenckiego zostanie rozdysponowana na wszystkie projekty kwota  20 000 zł

W jaki sposób można zgłaszać propozycje projektów?

Wszystkie projekty do Budżetu Studenckiego muszą być zgłaszane na formularzu dostępnym w niniejszej witrynie. Należy ponadto wysłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 2 do Regulaminu), listy poparcia dla projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu)  oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu)  na adres e-mail Fundacji: kontakt@fundacjapk.com z tytułem wiadomości „Budżet Studencki – wniosek” 

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Wnioski należy składać do 28 lutego 2023 r. Aktualizacja: zapisy zostały przedłużone do 10 marca 2023 r.

Kto może mi pomóc w napisaniu wniosku?

W ramach przygotowania projektu można zgłosić się na konsultacje projektu poprzez adres e-mail: kontakt@fundacjapk.com z tytułem wiadomości:“Budżet Studencki – konsultacje”. Pracownik Fundacji na konsultacjach pomoże sprecyzować pomysł i podpowie jak uzupełnić wniosek.