Funduszu rozwoju przejazdów kolejowo-drogowych
Koldrog im. Stanisława Zimnocha

Fundacja Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Politechniką Krakowską, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP  oraz dzięki Darczyńcy  –  dr inż. Stanisławie Zimnochu założycielu firmy KOL-DROG utworzyła „Funduszu rozwoju przejazdów kolejowo-drogowych Koldrog im. Stanisława Zimnocha”.

Fundusz ma na celu nagrodzić  uzdolnionych, młodych autorów wyróżniających się, gotowych do wdrożenia prac magisterskich, doktorskich i naukowo badawczych o tematyce, w której specjalizował się prof. Henryk Bałucha w szczególności dotyczących nawierzchni gumowych na przejazdach kolejowo drogowych i złącz izolowanych łubkami poliamidowymi w torach klasycznych.

Nagroda pieniężna może być przyznana w trzech kategoriach:
a) I stopnia w wysokości – 10 000,- zł
b) II stopnia w wysokości – 5 000,- zł
c) III stopnia w wysokości – 3 000,- zł
Ocenę wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Komitet Nauki SITK RP w liczbie 5 do 7 osób. Kapituła wyłania od jednego do trzech kandydatów do Nagrody w każdej kategorii.

Kandydatów do nagrody wraz z odpowiednią dokumentacją, należy zgłaszać do Zarządu Krajowego SITK w terminie do 30 kwietnia każdego roku. W roku 2024 wnioski można składać do dnia 31 lipca.
Więcej informacji o Darczyńcy Funduszu –  dr inż. Stanisławie Zimnochu – można przeczytać pod linkiem
Regulamin oraz  wniosek o  nagrodę  prof. Bałucha finansowanego można znaleźć na stronie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – link