KLUB KWADRAT

Studenckie Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat” jest wyróżniającym się miejscem na kulturalnej mapie Krakowa, a uczestnikami wydarzeń w nim organizowanym są osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy.

„Kwadrat” to miejsce, gdzie spotykają się klasyczne gatunki muzyczne z muzyką alternatywną, ciężkimi i nowoczesnymi brzmieniami, gdzie koncerty wielkich artystów mieszają się z debiutującymi inicjatywami młodych ludzi. Kwadrat stał się przestrzenią, która łączy wiele dziedzin kultury.

Działania Fundacji polegają na animowaniu życia kulturalnego i propagowaniu artystycznych idei w społeczeństwie. Fundacja organizuje i wspiera wydarzenia artystyczne i kulturalne, które tworzone są dla szerokiego grona odbiorców: od najmłodszych słuchaczy po dojrzałych i świadomych fanów kultury. Szczególne znaczenie mają projekty organizowane dla społeczności akademickiej.

Kluczowym elementem działalności Fundacji jest ciągłe rozwijanie „Kwadratu” poprzez zakup sprzętu oraz przeprowadzanie prac zmierzających do unowocześnienia obiektu. Celem tych działań jest podążanie za aktualnymi trendami, spełnianie oczekiwań organizatorów, uczestników wydarzeń oraz artystów.