NASZA HISTORIA

Fundacja Politechniki Krakowskiej

Fundacja Politechniki Krakowskiej została powołana  aktem notarialnym 28 grudnia 1990 roku przez ówczesnego Rektora Politechniki Krakowskiej prof.  dr hab. Józefa Nizioła. Dzięki inicjatywie środowiska Politechniki Krakowskiej, w szczególności braci studenckiej i władz uczelni Fundacja jest jedną z pierwszych fundacji powołanych przez uczelnie publiczne, która nadal prowadzi działalność.

Powołanie Fundacji odbyło się w tym samym czasie co powstanie Samorządu Studenckiego na uczelni. Celem Fundacji, co sama nazwa wskazywała, miało być wsparcie dla tworzących się struktur Samorządu Studenckiego i realizacji wspólnych projektów dla studentów. Od początku, poza pomocą samorządowi, Fundacja miała realizować określone cele statutowe, które polegały na szerokim wsparciu środowiska studenckiego: od  fundowanie stypendiów, rozwoju wymiany zagranicznej, organizacji praktyk zagranicznych,  zakup wyposażenia dydaktycznego, poprawy zaplecza socjalnego , rozszerzenia bazy sportowej, po  pomocy absolwentom w znalezieniu zatrudnienia. Ponadto, działalność Fundacji miała organizować ruch społeczny i upowszechniać wiedze o  Fundacji i osiągnięć studentów Politechniki Krakowskiej.

Mimo powołania w 1990 roku  Fundacja nie rozpoczęła ona swojej działalności – stało się to dopiero w  październiku  2002 r., dzięki pojawieniu się możliwość prowadzenia Stołówki w Czyżynach po poprzednim najemcy. Dzięki tej działalności Fundacja mogła wygospodarować środki finansowe, z których zysk mogła przeznaczać na realizację celów statutowych.

Pierwsze miesiące działalności Fundacji były ukierunkowane na prowadzeniu stołówki studenckiej w budynku na Czyżynach i wydawaniu posiłków w atrakcyjnych cenach dla studentów i pracowników Uczelni oraz organizacja imprez okolicznościowych.

Fundacja prowadziła Stołówkę do lipca 2017 z 1,5 roczną przerwą.

W drugim roku działalności, Fundacja zajęła się dodatkowo prowadzeniem sklepu spożywczego „Bartek” wspólnie z siecią „Komers” w Domu Studenckim nr 3 aby umożliwić studentom zakup artykułów pierwszej potrzeby, artykułów papierniczych, komputerowych i chemicznych.  Sklep był prowadzony do marca 2016 roku.

Jednak kluczową działalnością Fundacji jest prowadzenie Studenckiego Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”, którą realizuje od stycznia 2003 po dziś dzień.

Fundacja na przestrzeni lat szeroko rozwinęła obszar działalności na rzecz środowiska akademickiego angażująć się w projekty zbiórki środków na cele charytatywne (akcja Mikołajki na rzecz dzieci z domów dziecka, pomoc Ukrainie ze względu na wybuch wojny), organizację konferencji dla nauczycieli akademickich  w zakresie e-learningu, akcje zbiórki krwi i wiele innych. W wyniku rozwoju działalności podjęto działania mające na celu zmianę nazwy, która umożliwiałaby podejmowania nowych inicjatyw na rzecz całego środowiska akademickiego. W wyniku tych działań  od stycznia 2023 roku Fundacja zmieniłą nazwę z Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej na Fundację Politechniki Krakowskiej.  Mimo zmiany nazwy, nadal kluczowym Partnerem pozostanie Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej, z którym Fundacja będzie współpracowała  i wspierała jego działalność. 

Misją Fundacji PK jest tworzenie stabilnego połączenia pomiędzy
środowiskiem akademickim i kulturalnym oraz budowanie nowych dróg ich rozwoju.

FUNDACJA W LICZBACH

Przeznaczenie

5 100 000 zł

na działalność statutową

Pozyskanie ponad

700 000 zł

ze środków publicznych

Realizacja ponad

1000

różnorodnych projektów

Występy ponad

600

artystów

Zespół

Zespół Fundacji PK tworzą kompetentni i otwarci ludzie. Siłą zespołu jest połączenie doświadczenia, różnorodności oraz świeżej energii. Nad bieżącym funkcjonowaniem, opracowaniem strategii na przyszłość oraz realizacją celów statutowych czuwa Zarząd Fundacji:

Paweł Domino

Prezes

Magdalena Mrozek

Wiceprezes

Organem kolegialnym, który zajmuje się oceną działalności Fundacji jest Rada Fundacji  złożona z przedstawicieli społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej.

Aktualny skład Rady wygląda następująco:

 1. dr inż. Marek Bauer 
 2. mgr Małgorzata Kurowska
 3. inż. Marta Tyrka
 4. dr inż. Piotr Beńko
 5. inż. Wojciech Ciupak
 6. dr inż. Aleksandra Faron
 7. mgr Monika Firlej-Balik
 1. dr inż. Daniel Grzonka 
 2. mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec 
 3. mgr inż. Michał Kostrzewa 
 4. Klaudia Krajewska 
 5. Krzysztof Kusak 
 6. dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy prof. PK
 7. dr inż. Dagmara Malina
 1. dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
 2. mgr Małgorzata Syrda-Śliwa
 3. dr inż. Marcin Tekieli 
 4. mgr inż. Krzysztof Pszczółka 

Wyróżnienia

PRZYJACIEL FUT

Dzięki wieloletniej współpracy i wsparciu działalności Forum Uczelni Technicznych otrzymaliśmy w 2021 roku tytuł Przyjaciela FUT.

Wyróżnienia

PROSTUDENCKI NGO

W 2020 roku dzięki licznym działaniom i wsparciu  społeczności studenckiej, Fundacja SSPK otrzymała nagrodę na gali  Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski „PROJUVENES”. Nagroda była ukoronowaniem działalności Fundacji w wspieraniu projektów oraz  bieżącej działalności uczelnianych i ogólnopolskich organizacji studenckich, a także realizacji projektów studenckich.

Materiały do pobrania