ORGANIZACJA KONFERENCJI, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

Fundacja była organizatorem lub  wspierała organizacyjnie i obsługiwała pod kątem prawno-finansowym szereg wydarzeń ukierunkowanych na rozwój studentów Politechniki Krakowskiej oraz członków samorządów studenckich z całej Polski.  Wydarzenia organizowane z naszym udziałem to m.in.:

 • obozy adaptacyjne dla studentów I roku Politechniki Krakowskiej „Adapciak”
  „Adapciak” to obóz adaptacyjny i integracyjny dla nowych studentów Politechniki Krakowskiej. Program obozu składa się z m.in. spotkań z władzami uczelni, zwiedzaniem miasta i kampusów Politechniki, prezentacje organizacji studenckich, spotkanie z przedstawicielem krakowskiego MPK nt. miejskiej komunikacji, warsztaty w uczelnianym „Radiu Nowinki” oraz wyjazd rekreacyjno-sportowy.
 • obozy szkoleniowe „POLIgon”
  Obóz szkoleniowy POLIgon to sztandarowy projekt Forum Uczelni Technicznych – organizacji zrzeszającej samorządy studenckie uczelni technicznych z Polski.

„POLIgon jest odpowiedzią na problemy samorządów studenckich związanych z duża częstotliwością zmian osobowych ze względu na specyfikę studiów w Polsce oraz umożliwia budowanie organizacji „uczących się” aby z pokolenia na pokolenie mogły się rozwijać. Podczas tygodniowego obozu edukacyjnego,  profesjonalni szkoleniowcy oraz doświadczeni działacze studenccy z całej Polski od rana do wieczora przekazują swoją wiedzę młodym samorządowcom. Szkolenia podzielone są na kilka ścieżek tematycznych np. dydaktyka  i pomoc socjalna, promocja i komunikacja,  mowa ciała, zarządzanie zespołem.

 • konferencja Ekspertów Praw Studenta Parlamentu Studentów RP
  Konferencja ma na celu przygotowanie członków samorządów do prowadzenia i koordynowania szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta na swoich uczelniach. Pod okiem najlepszych trenerów uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojego przygotowania teoretycznego oraz umiejętności z zakresu metodyki skutecznego przekazywania wiedzy.

Osoby, biorące udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta, będą miały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu aktualnego stanu prawnego regulującego aspekty praw i obowiązków studenta, świadczeń dla studentów, udziału studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia, a jednocześnie umiejętności prowadzenia szkoleń, uwzględniające specyfikę szkoleń w formie online i tradycyjnej. Zwłaszcza ostatni semestr pokazał kluczową rolę samorządu studenckiego i wsparcia studentów w zakresie ich praw.

 • zjazdy samorządów studenckich i doktoranckich
  Zjazdy Forum Uczelni Technicznych, Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych i delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które zostały zorganizowane w Krakowie przy naszym wsparciu to wydarzenia, które umożliwiły rozwój członków organizacji, poprzez wymianę poglądów i doświadczeń ze swoich uczelni, szkoleń i warsztatów oraz integrację.
 • konferencja tematyczna „Wszystko o imprezach masowych”
  Tematyka konferencji skupiać się będzie na szeroko pojętych zagadnieniach dotyczących organizacji eventów. Uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę i umiejętności związane z organizacją imprez masowych, a także wymienić doświadczenia z przedstawicielami samorządów studenckich całej Polski. Prelegentami będą przedstawiciele firm eventowych, medycznych oraz agencji ochrony. Co ważne, wystąpią również przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Urzędu Miasta Krakowa. Nad praktyczną częścią konferencji czuwać będą certyfikowani trenerzy biznesu. Ogół konferencji zwieńczy debata pt.: „Czy to koniec ery bezpłatnych juwenaliów?”.

Zdobyta podczas konferencji wiedza pozwoli uczestnikom – przyszłym organizatorom – na uniknięcie najczęstszych problemów oraz sprawną i efektywną realizację wydarzeń dużej skali.

 • konferencja tematyczna „Rynek pracy”

Ogólnopolska konferencja dla działaczy studenckich zorganizowana wspólnie z Samorządem Studenckim Politechniki Krakowskiej poruszająca przyszłość rynku pracy oraz problemy studentów związane z ich wejściem na ten rynek.

 • Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA
  Organizacja wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury warsztatów w Krakowie podczas, których ok. 150 młodych architektów prezentowało swoje pomysły na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miastach. Istotą Ossy jest debata – możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.
 • Konferencja „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy w 75-lecie Elektrowni Rożnów”
  Konferencja zorganizowana dla Tauron Polska Energia S. A. w jubileusz 75 lat zbiornika rożnowskiego na temat historii zapory w Rożnowie, energetyce i gospodarce wodnej oraz szansy rozwoju turystycznego regionu dzięki zbiornikowi. W konferencji brali udział m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Małopolsce,  sekretarz Stanu w KPRM, wiceminister finansów oraz przedstawiciele nauki.
 • konferencje „Nauka i Przemysł”

Konferencja organizowana przez Uczelnianą Radę Doktorantów Politechniki Krakowskiej, o charakterze interdyscyplinarnym  dla doktorantów, młodych pracowników nauki, jak również przedstawicieli przedsiębiorstw z całej Polski.
Naczelną ideą przyświecającą konferencji „Nauka i Przemysł” była współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i młodym środowiskiem naukowym.

 • XII Konferencja Mechaniki Pękania

Konferencja organizowana z Instytutem Mechaniki Budowli połączona z obchodami 70-lecia prof. Marcina Chrzanowskiego