Obszary działalności

Kultura

Sport

nauka

pomoc socjalna

Fundacja udzielała stypendia naukowe i sportowe wyróżniającym się studentom.
Fundacja finansowała zakup sprzętu m.in. mebli, komputerów, laptopów, wyposażenia biurowego, sprzętu sportowego, materiałów reklamowych dla organizacji studenckich.

działania na rzecz studentów i doktorantów