UDZIELANIE STYPENDIÓW

Fundacja udzielała stypendia naukowe i sportowe wyróżniającym się studentom.