WSPARCIE DRUŻYN SPORTOWYCH W KOSZYKÓWCE

Fundacja od lat wspiera drużyny AZS Politechniki Krakowskiej. Pomaga w pozyskaniu środków finansowych z Gminy Miejskiej Kraków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, sponsorów oraz innych instytucji. Zajmuje się zarówno pisaniem wniosków dotacyjnych jak i ich rozliczaniem. Fundacja prowadzi pełną obsługę  finansową drużyn koszykówki.