WSPARCIE ORGANIZACJI STUDENCKICH I DOKTORANTÓW

Bieżąca działalność organizacji

Fundacja obsługuje prawno-finansowo sponsorów organizacji studenckich, konferencje, szkolenia, delegacje, zakup sprzętu. W ten sposób wspieramy Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej, Akademicki Związek Sportowy Politechniki Krakowskiej oraz Forum Uczelni Technicznych.

Ubezpieczenia

Fundacja obsługuje ubezpieczenia dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej w imieniu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.