WSPARCIE PROJEKTÓW SPORTOWYCH I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

BIEG KOŚCIUSZKOWSKI
Wydarzenie organizowane przez Politechnikę Krakowską jest  Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki. W zawodach startują drużyny z uczelni i szkół oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Bieg Kościuszkowski zazwyczaj odbywa się w rocznicę złożenia przez Tadeusza Kościuszkę uroczystej przysięgi narodowi na Rynku Głównym w Krakowie 24 marca 1794 roku.

Trasa biegu głównego, w którym rywalizują sztafety mężczyzn, prowadzi sprzed Politechniki Krakowskiej przez Rynek Główny na Kopiec Kościuszki. W pozostałych kategoriach, m.in.: sztafecie kobiet, biegu VIP-ów oraz biegu osób niepełnosprawnych, zawody odbywają się wokół Rynku Głównego.

Fundacja od kilku lat wspiera finansowo organizację Biegu  Kościuszkowskiego.

BIEG UEK
Bieg organizowany na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz na pobliskich krakowskich ulicach przez środowisko studenckie. Wydarzenie skierowane było do całej społeczności akademickiej Krakowa oraz innych ośrodków akademickich, a także do wszystkich amatorów spędzania wolnego czasu na powietrzu.

Głównym organizatorem Biegu był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a jego pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem – Parlament Studencki UEK. Ponadto w pracach organizacyjnych uczestniczyli: Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK, Erasmus Student Network UEK, Akademicki Związek Sportowy UEK, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK, Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego UEK oraz nasza Fundacja.

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA STUDENTÓW
W celu propagowania aktywności sportowej dla studentów Fundacja organizowała zajęcia sportowe dla studentów m.in. aerobik, pokazy sztuki walk, kursy tańca.