WSPARCIE WYMIANY ZAGRANICZNEJ

Wymiany studenckie
W ramach promocji wymiany zagranicznej zostały zorganizowane 2 wymiany dla studentów.

W ramach projektu „Młodzież w działaniu” została zorganizowana wymiana studentów z Portugalią. Oprócz obsługi zadania Fundacja zorganizowała warsztaty teatralne dla studentów z Polski i Portugalii.

Wspólnie z Fundacją Studenckie Forum BCC zorganizowaliśmy wymianę studentów z Hiszpanii.